Content:

 
Leder: Magne Nylenna

Stedsplanlegging er samfunnsmedisin i praksis

Michael 2018; 15: 87–91.

Den fysiske planleggingen av samfunnet vi lever i, legger premissene for lang tid framover. Siden slutten av 1800-tallet har urbaniseringen av Norge skjedd gradvis. De fleste bor nå i byer og... Les mer »

Synspunkt: Peter Butenschøn

Fem lærdommer om en helsefremmende by

Michael 2018; 15: 92–4.

Trivselsbegrepet er ganske upresist, og vanskelig å bruke som premiss for byplanlegging. Er det hygge og kos, boller og brus det er snakk om, eller noe mer substansielt?’ Les mer »

Kronikk: Heidi Fadum

Hvordan skape en helsefremmende by?

Michael 2018; 15: 95–8.

Hvordan vi utvikler våre byer, tettsteder og nærmiljøer betyr mye for folks helse. Det handler om å legge til rette for steder som støtter opp under en god... Les mer »

Kronikk: Kjersti Granum

Planlegging for en helsefremmende by

Michael 2018; 15: 99–111.

Det er ikke noe nytt at helse og fysisk planlegging henger sammen. Det nye er at dagens plan- og bygningslov gir tydeligere føringer for hvordan planlegging kan fremme god folkehelse og... Les mer »

Kronikk: Hilde Moe

Planlegging for helse og trivsel – hva gjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Michael 2018;15: 112–9.

Plan- og bygningsloven pålegger alle som planlegger å fremme befolkningens folkehelse og motvirke sosiale helseforskjeller. Plan- og bygningsloven gir muligheter for å planlegge... Les mer »

Kronikk: Gunnar Ridderström

Fysisk planlegging i Norge – et komplekst system

Michael 2018; 15: 120–3.

Plan- og bygningsloven styrer hvordan den fysiske planleggingen foregår, men den er bare ett av mange elementer i styringen av hvordan våre fysiske omgivelser skal utformes, om enn et... Les mer »

Kronikk: Rolf Kåresen

Ullevål – fra vikingetids gårdsanlegg til nedleggingstruet sykehus

Michael 2018; 15: 124–39.

At det har vært menneskelig aktivitet på jordene der Ullevål sykehus i Oslo ligger i mer enn 1000 år, vises blant annet av navnet. Ull er en norrøn gud og vold er... Les mer »

Synspunkt: Øivind Larsen

Planlegging på steder som allerede er der

Michael 2018; 15: 140–53.

Det meste som skjer av by- og stedsplanlegging i Norge berører områder som allerede er bebygd eller i annen bruk. Dagens politiske samstemmighet om å bygge tett rundt... Les mer »

Boklansering

Planlegging for helse og trivsel

Michael 2018; 15: 154.

På side 61 i forrige nummer av Michael (2018; 15: 59 – 63) skrev jeg at en turnuskandidat i Eide kommune på Nordmøre fikk hard medfart i lokalpressen fordi... Les mer »

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Niels Tønder Lund (1749–1809) – et livsløp til ettertanke

Michael 2018; 15: 155–60.

I januar 1809 lå et skip i havnen i Løkken i Nord-Jylland og ventet på at det skulle bli en mørk natt med dårlig vær. Planen var å seile ubemerket... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no