Content:

 
Leder av Øivind Larsen

Tiden

Michael 2016; 13: 183–6.

  Les mer »

Øystein H. Horgmo og Bård Kjersem

Klinisk fotografi på Rikshospitalet og Haukeland universitetssjukehus

Michael 2016;13: 187–97.

Klinisk fotografi er fotografisk dokumentasjon av kliniske funn, diagnostisering og behandling av pasienter. I denne artikkelen gir forfatterne, som til sammen har over tyve års erfaring fra... Les mer »

Magne Nylenna

Medisinske myter

Michael 2016;13: 198–209.

Med medisinske myter mener vi i dag stort sett udokumenterte eller avkreftede utsagn om medisinske emner. Tradisjonelt har myter vært brukt til å forklare de store fenomener i... Les mer »

Steinar Westin

Karl Evangs pris – skifte navn?

Michael 2016; 13: 210–4.

«Karl Evangs pris ble opprettet i 1981 som en honnør til den tidligere helsedirektørens sosialmedisinske pionerinnsats. Hensikten med prisen er å stimulere interessen og... Les mer »

Line Oma

Notat om Karl Evangs virke

Michael 2016;13: 215–20.

Helsedirektoratet overtok Karl Evang-prisen fra Helsetilsynet i 2014. Etter to år med utdeling i Helsedirektoratets regi, gjenstår det å videreutvikle prisen, utpeke ny... Les mer »

Øivind Larsen

Karl Evang – det opplyste eneveldets siste representant?

Michael 2016: 13: 221–6.

Norges helsedirektør i perioden 1938–1972 Karl Evang (1902–1981) var en markant personlighet som ikke minst takket være sin spesielle lederstil ble nokså... Les mer »

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Virchow i Norge

Michael 2016; 13: 227–9.

  Les mer »

Steinar Westin

Trenger vi lærebøker i samfunnsmedisin?

Michael 2016; 13: 230–7.

I dagene 30.-31. mai 2016 ble det arrangert et møte på Kongsvold Fjeldstue med utsendinger fra de fire norske instituttene for samfunnsmedisin. Formålet var å diskutere... Les mer »

Øivind Larsen

Moskus som møteplager

Michael 2016; 13: 238–9.

  Les mer »

Jan C. Frich

Utdanning av helseledere gjennom 30 år

Michael 2016; 13:244–8.

Universitetet i Oslo har utdannet helseledere i 30 år. Dette ble markert med et eget jubileumsseminar for masterstudiet i helseadministrasjon 26.8. 2016. Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no