Program

 

Ordinære møter i Det norske medicinske Selskab holdes i Auditoriet, Domus & Medicus, Pilestredet Park 7 (tidl. Kvinneklinikken), Oslo fra kl1915-2100   

 

Våren 2017

15. februar 2017 kl. 1915

Helse for stridsevne. Forsvarets Sanitet 1941-2016

ved kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen,  jubileumsbokforfatteren, historiker og kommandørkaptein Tor Jørgen Melien og teologen Gudmund Waaler som har erfaring som feltprest og med militære forhold generelt.

 

Sanitetsutstillingen på Forsvarsmuseet torsdag 16. februar 2017 kl. 1200

I forlengelsen av medlemsmøtet i DnmS onsdag 15. februar 2017 arrangeres en spesialomvisning i Sanitetens jubileumsutstilling på Forsvarsmuseet neste dag, dvs. torsdag 16. februar 2017 kl. 1200. Omvisningen starter kl. 1200 presis, og varer ca. en time. Museumsbesøket er gratis og det trengs ikke påmelding til det.  

Etterpå kan man spise en enkel lunsj i museets kantine og hver enkelt betaler der og da for dette. For at kantinedamen skal ha nok vaffelrøre, baguetter m.v., er det imidlertid greit å kunne gi beskjed på forhånd om hvor mange som kommer. Derfor ber vi om at de som har tenkt seg å delta, melder fra om dette senest mandag 13. februar 2017 til oivind.larsen@medisin.uio.no

Forsvarsmuseet ligger på Akershus Festning. Man går inn hovedporten i Kirkegata, fortsetter rett fram nesten så langt man kommer, forbi den pompøse kommandantboligen og et noe mindre prangende trehus, svinger så til venstre og da er man der. Beregn litt tid for å komme dit. Det er vanskelig å parkere. Man bør ta offentlig transport, selv om dette medfører at man må gå et stykke. Trikk 13 og 19 vestfra stopper i Dronningens gate. For øvrige trikker går man helst av på Jernbanetorget. Derfra er det ca. 1 km å gå. 

 

15. mars 2017 kl1915

Tuberkulose alltid aktuelt.

Mykobakterier hos dyr og mennesker, før og nå  

ved Ingrid Olsen.

 

Foredraget vil omhandle mykobakterierínfeksjoner forårsaket av Mycobacterium tuberculosis komplekset, Mycobacterium avium komplekset og Mycobacterium leprae. Det et vil komme inn på historiske aspekter ved M. tuberculosis og M. bovis. Hvordan så man på disse sykdommene før? Hva visste man om smitteveier? I tillegg vil foredragsholder si litt om hvordan situasjon er i dag når det gjelder utbedrelse både i Norge og verden. Forskningen på Mycobacterium leprae har stått sterkt i Norge. Hvorfor var det slik? Hvordan behandlet vi de leprasyke? I humanmedisinen har M. avium-komplekset ofte seilt under samlebetegnelsen Nontuberculous mycobacteria (NTM). Disse bakterienes rolle i veterinærmedisinen vil bli nærmere presentert med vekt på det zoonotiske potensialet. 

 

Ingrid Olsen er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøyskole i 1996. Etter en kort periode i klinisk smådyrpraksis begynte hunå jobbe ved Veterinærinstituttet. Hun tok Dr Med Vet graden på antigener i Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis i 2001 på et arbeid utført ved IGRI, Rikshospitalet og ved Veterinærinstiuttet. Deretter hadde hun et PostDoc opphold ved Universitetet i Melbourne. Siden den gang har hun arbeidet med ulike infeksjonsmedisinske problemstillinger ved Veterinærinstituttet, først og fremst med mykobakterier. I tillegg har hun arbeidet med Crohns sykdom ved CIR, Rikshospitalet og M. tuberculosis ved CMBN, Rikshospitalet. I dag studerer hun medisin på siste året ived Universitetet i Oslo.

 

Forberedte diskusjonsinnlegg fra professor Christoph Gradmann (UiO) og professor emeritus Gunnar A. Bjune (UiO).


27.mars 2017 kl0930- 1600

Frederik Holst – hvem var han?

Det er 200 år siden Frederik Holst (1791-1871) forsvarte den første doktorgrad i Norge. For å markere dette avholdes dagsseminar. Påmelding innen 6. mars.

Tid og sted: 27. mars 2017 09:30 - 16:00, Det norske Videnskaps-Akademi

Påmelding innen mandag 6. mars 2017 ved innbetaling av deltakeravgiften, som inkluderer bespisning, til bankkonto 1121.30.82177 ”Doktorjubileet”. (Husk navn og adresse.) For medlemmer av Det norske medicinske Selskab og for ansatte ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, er avgiften kr. 100,-, for andre kr. 300,-. Eventuelle henvendelser: oivind.larsen@medisin.uio.no, tlf. 415 415 34.

se lenke for  program http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/2017/frederik-holst.html

 

26. april 2017 kl1915

Planlegging for trivsel og helse ved Gunnar Ridderstrøm, Øivind Larsen og Magne Nylenna.

Etter fagmøtet avholdes årsmøte i Det norske medicinske Selskab.

 

 

 

 

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no