Program

 

Ordinære møter i Det norske medicinske Selskab holdes i Auditoriet, Domus & Medicus, Pilestredet Park 7 (tidl. Kvinneklinikken), Oslo fra kl1915-2100   

 

Våren 2017

26. april 2017 kl1915

Planlegging for trivsel og helse ved Gunnar Ridderstrøm, Øivind Larsen og Magne Nylenna.

 

4.mai 2017 kl 1300 - kl 1630

Er tvangsbruk i psykiatrien i strid med menneskerettighetene?

Møte i Det norske medicinske Selskab torsdag 4.mai 2017 fra 1300 til 1630

OBS Møtet avholdes i auditoriet på Psykiatrisk Klinikk.

Psykiatrisk Klinikk har adressen Forskningveien 7, 0373 Oslo. Det er et begrenset antall parkeringsplasser inne på sykehusområdet.

Transportmuligheter: T-bane linje 1 og gå av på Vinderen, derfra ca. fem minutter å gå. Ev T-bane til Blindern. Kryss da banen og gå over jordet til psykiatrisk klikk, det er inngang fra sjøsiden.

Man kan også ta trikk nr. 17 eller 18 og gå av på Gaustadalleen holdeplass, derfra ca. fem minutter å gå eller busser på Ring 3 og gå av ved Rikshospitalet, derfra ca. 10 minutter å gå. 

 

Møteleder: Professor (em) Astrid Nøklebye Heiberg

 

1300: Velkommen

1305: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: Tvang i politisk perspektiv

1320: cand. jur., dr. philos. Rigmor Diseth: Tvang i psykiatrien- et menneskerettsperspektiv

1350: Psykiater Asbjørn Restan: Nødvendigheten av tvang for den enkelte og samfunnet

1425: Høyesterettsdommer (em) Ketil Lund: Psykiatrisk tvangsbehandling  – ulovlig, skadelig og endringsresistent

1450-1500 pause

1500: Barne - og ungdomspsykiater Jannike Engelstad Snoek: Tvang i barne- og ungdomspsykiatrisk perspektiv

1525:Adrian Lorentsson (Mental helse ungdom og tvangsutvalget): Brukererfaringer

1535:Professor (em) Aslak Syse: Tvangsbruk og jus.  Noen normative synspunkter

1605: Diskusjon og oppsummering

1630: Enkel mottakelse og anledning til ytterligere meningsutveksling.

Bakgrunn for seminaret: Det norske medisinske Selskab utgir tidsskriftet Michael og der kommer det et supplementsbind om tvang og menneskerettigheter.  Hovedartikkelen der er av Rigmor Diseth, som for øvrig den 5.5.2017, dagen etter symposiet, fyller 85 år. Supplementbindet bygger på hennes doktorgradsarbeid fra 2013.

 

 

 

 

 

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no