Content:

 
Leder: Øivind Larsen

Sanitet i forandring

Michael 2017; 14: 7–8.

  Les mer »

Øivind Larsen

Sanitetsjubileet 2016

Michael 2017;14: 9–11.

Forsvarets Sanitet feiret 75-års-jubileum høsten 2016 med bokutgivelse og diverse lukkede og åpne arrangementer. Markeringen må sees som et ledd i arbeidet for å... Les mer »

Tor Jørgen Melien

Opprettelsen av Forsvarets sanitet

Michael 2017; 14: 12–20.

Forsvarets sanitet er i 2016 75 år og ivaretar felles sanitetstjenester i Forsvaret. Spørsmål som reises i denne artikkelen er hvorfor Forsvaret fikk en felles sanitet i 1941. I... Les mer »

Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen Kontreadmiral, Sjef Forsvarets sanitet.

Hvordan bør Forsvarets sanitet utvikle seg? Vyer for fremtiden

Michael 2017; 14; 21–35.

Forsvarets Sanitet (FSAN) ble opprettet på «utefronten» under Den annen verdenskrig i London i 1941. Sanitetens historie før 1941 viser bakteppet for dagens FSAN. Det er... Les mer »

Guttorm Brattebø

Den militære sanitets betydning for den sivile medisins utvikling

Michael 2017; 14: 36–53.

Begrepet militær sanitet kan kanskje best forstås som det militære helsevesen, og omfatter alt fra forebyggende tiltak, behandling av skader og sykdommer blant personell, til... Les mer »

Gudmund Waaler, Sofia Nilsson, Gerry Larsson

Å ta liv – erfaringer fra Afghanistan

Michael 2017; 14: 54–9.

Artikkelen drøfter en studie av norske og svenske soldaters reaksjoner etter at de hadde tatt liv i kamp i Afghanistan. Det er viktig å forstå soldatenes individuelle reaksjoner... Les mer »

Bokanmeldelse: Stein A. Evensen

Helsetjeneste i militær utgave

Michael 2017; 14: 60–2.

  Les mer »

Øivind Larsen

Fotografisk dokumentasjon av krigsskader 1861–1865

Michael 2017; 14: 63–75.

Under den amerikanske borgerkrig (1861–1865) opprettet U.S. Army Surgeon General William A. Hammond (1828–1900) Army Medical Museum i 1862 for å dokumentere de medisinske sidene... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no