Content:

 
Leder: Jan C. Frich

Læremidler og læring i medisinen

Michael 2017; 14: 83–5.

  Les mer »

Magne Nylenna

Er den tradisjonelle læreboken avleggs?

Michael 2017; 14: 86–104.

Til tross for spådommer om det motsatte, har læreboken vist seg overraskende levedyktig i all undervisning. Det gjelder også høyere utdanning, inkludert medisinstudiet.... Les mer »

Gøril Ursin, Per-Christian Borgen, Ingjerd Gåre Kymre, Eva Robertson

Hva er helsefremmende universiteter? En gjennomgang av konseptet

Michael 2017; 14: 105–16.

Helse for alle og helse i alt vi gjør er ambisjonen med folkehelsearbeidet, som skal foregå i alle deler av samfunnet. De seneste årene er oppmerksomheten internasjonalt... Les mer »

Stein A. Evensen Artikkelen er basert på et foredrag som ble holdt i Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum i Det norske Videnskaps-Akademi 26 november 2016. Viktigste kilde er minnetalen som ble holdt av professor dr. med. Olav Hanssen om professor dr. med. Søren Bloch Laache i Det norske Videnskaps-Akademi 6 mars 1942.

Søren Bloch Laache (1856–1941) – indremedisinsk professor, polyhistor og stabeis

Michael 2017; 14: 117–28.

Knapt noen professor i medisin har over tid øvet større innflytelse over norske leger enn Søren Bloch Laache da han gikk av i 1923 etter å ha undervist mer enn 30... Les mer »

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Markedsplass eller samfunn

Michael 2017; 14: 129–30.

  Les mer »

Per Vaglum

Psykosens fire faser belyst med Gunvor Hofmos dikt og biografi

Michael 2017; 14: 131–52.

Gunvor Hofmo (1921–95) var en av våre mest fremragende modernistiske lyrikere, og kan leses med stort utbytte uten kjennskap til hennes liv. Hun ga ut 20 diktsamlinger og etterlot seg... Les mer »

Ruth Prince

Universal Health Coverage in the Global South: New models of healthcare and their implications for citizenship, solidarity, and the public good

Michael 2017; 14: 153–72.

In 2010, the World Health Organization (WHO) released a call for all countries to move towards ‘Universal Health Coverage’ (UHC). The WHO defines UHC as «ensuring that all people... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no