Content:

 
Leder av Steinar Westin

Ble dagens helsetjeneste formet av beslutninger på 1970-tallet?

Michael 2018; 15: 7–10.

The past three decades which have elapsed since the 1980’ies have seen fundamental shifts in the relationship between the public and the private in the financing and distribution of... Les mer »

Vitenskapelig oversiktsartikkel av Ole Berg

«Det 20. århundre sluttet i 1970-årene»

Michael 2018;15: 11–39.

Det som skjedde i 1970-årene, kan sees på som avslutningen av det 20. århundre og begynnelsen på det 21. Skiftet ble blant annet preget av at styringen og ledelsen av de... Les mer »

Vitenskapelig oversiktsartikkel av Kristian Hagestad

Norsk primærhelseteneste på 1970-talet – oppbrott, strid og ny giv

Michael 2018; 15: 40–58.

Hendingar på 1970-talet fekk avgjerande betydning for utforminga av norsk primærhelseteneste, slik vi kjenner ho i dag. Utviklinga starta i 1967, da eit offentleg utval konstaterte... Les mer »

Kronikk av Ivar Sønbø Kristiansen

Krise i primærlegetjenesten – et førtiårsperspektiv

Michael 2018; 15: 59–63.

I 1974 hadde Norge 2 400 innbyggere per primærlege, og alle distriktslegestillinger var besatte. Tre år senere var det krise med mange kommuner helt uten distriktslege. De raske... Les mer »

Vitenskapelig artikkel av Tarald Rohde

How do physicians prioritize?

Michael 2018; 15: 64–69.

A selection of physicians in the Oslo University Hospital (OUH) in Norway responded to a survey of how they did prioritize patients received for consultation and/or treatment. They were given a... Les mer »

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Mangt om makt og mat

Michael 2018; 15: 70–72.

I denne boka har sju seniorer fra næringsmiddelfeltet skrevet om det mangefasetterte fagområdet de har arbeidet innenfor. Det er velkjente navn: Gudbrand Bakken, Martin Eggen Binde, Per... Les mer »

Aktuelt av Øivind Larsen

Nytt universitetssykehus i Oslo – glimt fra en planleggingsprosess

Michael 2018; 15: 73–77.

Det planlegges et nytt universitetssykehus i Oslo- Planene har allerede vært sterkt omdiskuterte, ikke minst fordi de griper sterkt inn i den eksisterende sykehusstrukturen. Nedleggelse av... Les mer »

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Konsist om Kings Bay

Michael 2017; 14: 78–79.

Professor Rolf Hanoa har som en del av sitt meget varierte medisinske og samfunnsengasjerte virke hatt oppdrag på Svalbard gjennom mange år, og kjenner øygruppa bedre enn de... Les mer »

Etterlysning av Øivind Larsen

Hvem er dette?

Michael 2018; 15: 80.

I malerisamlingen til Det norske medicinske Selskab er det funnet et lite bilde som det ikke foreligger noen opplysninger om. Kanskje kan noen av Michaels lesere hjelpe til med å identifisere... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no