Content:

 

 

Administrativ organisering og akademisk virke. Supplement 10 / 2011

Forord

I 2010 ble Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, opprettet i 1990, en del av et nytt, større og mer omfattende institutt, Institutt for helse og samfunn. Det... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no