Content:

 

 

Mellom politikk og klinikk i 100 år. Supplement 13 / 2013

 

Mellom politikk og klinikk i hundre år

3. juni 1913 ble «Handelsdepartementets nye ordning» vedtatt og medisinalvesenet innlemmet i det som fikk navnet Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri. Dette ble... Les mer »

Jonas Gahr Støre

Helse- og omsorgsdepartementet 100 år

Jeg husker en reise i det vestlige Afrika høsten 1997. Jeg ledsaget Gro Harlem Brundtland på en særegen valgkamp, vi sanket støtte til hennes kandidatur til å bli... Les mer »

Aina Schiøtz

«… for å verne folkehelsen»

Medisinaladministrasjonen hadde siden tidlig på 1800-tallet hatt en uklar og skiftende departemental tilknytning. Administrasjonen var først underlagt Politidepartementet (fra 1815),... Les mer »

Øivind Larsen

Helsen bakom helsepolitikk og helseforvaltning

Er 5,24 et stort tall? Les mer »

Ole Berg

Sosialdepartementet i Norge

I det følgende skal jeg forsøke å sette Sosialdepartementets historie inn i en historisk sammenheng. 1 Empirisk er fremstillingen basert på Norges Statskalender, Norsk... Les mer »

Magne Nylenna

Helseforvaltningen – en del av problemet eller løsningen i helsetjenesten?

Begrepet forvaltning har flere betydninger. Med rot i det tyske Verwaltung brukes ordet om styring og administrasjon, både om de som styrer og om selve utøvelsen. I forarbeidene til... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no