Content:

 

Hva hendte den 8. februar 1791?

xxxxx_011_01_c.jpg

Dette spørsmålet burde vi selvsagt stilt i februar 1991, nøyaktig to hundre år senere. Men da hadde vi ennå ikke funnet den lille årelatingssnepperten som kom frem ved rydding i Universitetets kirurgiske instrumentsamling i Oslo.

Instrumentet består av en liten holder i messing. Inni holderen skal det sitte en fjærbelastet kniv som imidlertid er borte på dette eksemplaret. På undersiden er det en utløser som får kniven til å hugge lynsnart til og åpne en vene, for eksempel i albubøyen. Nærmere opplysninger om instrumentet har vi ikke funnet – i hvert fall ikke foreløpig. (Utenpå Tidsskriftet nr. 4 er et komplett eksemplar avbildet.)

Snepperten på forsiden av Tidsskriftet denne gang er 5 cm lang. Karakteristisk for den er at den bærer alle tegn på å være hjemmegjort. Den ligger i et nøyaktig tilpasset etui av tre, tydeligvis også skåret ut av en amatør.

Mest slående er imidlertid dekoren på dekselet til knivholderen., den litt ubehjelpelige blomsten. Og så datoen, da. Hva hendte den dagen? Jeg vet det ikke. Men noe viktig må det ha vært, kanskje noe mystisk som kunne settes i forbindelse med sykdom, helbredelse og årelating?

For hvem vet om dette har vært en leges instrument? Årelating var også kvakksalvernes og de kloke konenes domene.

Tidsskr Nor Lægeforen 1991;111:3139.

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no