Content:

 

Hiroshima foran et jubileum

xxxxx_065_01_c.jpg

I august 1995 er det femti år siden atombomben falt over Hiroshima. Atomalderen hadde satt et punktum for den annen verdenskrig.

Et besøk i Hiroshima gir mange slags tanker næring, se nærmere om det side 239.1

Hiroshima er i dag et turistmål. Men det er tydelig at besøkende reagerer forskjellig alt etter hvilken relasjon de har til krigen og det som hendte. Se på forsidebildet: For den yngre turisten er minnesmerket over bombens ofre kanskje bare en attraksjon blant andre attraksjoner.

De eldres kroppsspråk forteller noen annet.

xxxxx_065_02_c.jpg

Denne ruinen er blitt et vartegn for Hiroshima.

Tidsskr Nor Legeforen 1995; 115: 185

1 I angjledende nummer av Tidsskriftet, nr. 2/1995.
publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no