Content:

 

Nordlysnatt – vakker eller farlig?

xxxxx_070_01_c.jpg

«Hvis man ser længe paa nordlyset begynner det at bevæge seg hurtigere, og ser man fremdeles paa det, kommer det nærmere og nærmere, til det endelig kommer til en. Ældre folk forbyder derfor børn at staa og se eller tale til nordlyset.» Dette litt alarmerende avsnitt står å lese i kapitlet: Overtro i bind 2 av Amund Hellands topografisk-statistisk beskrivelse over Finnmarkens amt (Kristianian 1906)

Bildet er imidlertid ikke fra Finnmark. Med valne fingre og knirkende kamera tok jeg det en sprengkald vinternatt i Anton Jakobsens vei, Tromsdalen utenfor Tromsø.

Nordlyset fylte etter hvert hele nordhimmelen mens jeg så på det. Kom det nærmere, slik tradisjonen sa? Neppe. Men jeg talte da heller ikke til det!

Tidsskr Nor Lægeforen 1988;108:3159.

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no