Content:

 

Er snøen farlig?

xxxxx_075_01_c.jpg

Tja.

Vi har vært inne på spørsmålet før i denne spalte.(1,2)

Hvis man var barn, for eksempel på Ringerike i gamle dager, kunne man få høre av sin bekymrede bestemor at nysnø var farlig.

Når det begynte å hvitne ute og alle ville ut for å leke, nei, den dagen skulle man holde seg inne, for snø kunne man bli syk av.

Og å bli syk når man var barn, var ikke så lystelig. I så fall måtte man som regel til sengs og endatil kanskje bli behandlet med avsilt byggsuppe eller det som verre var, om det finnes. Hvis doktoren ble tilkalt, ville han med stor klokskap og visdom sannsynligvis si at man måtte holde sengen tre dager etter at man var feberfri. Mens det altså var snø; deilig, morsom snø der ute.

Objektivt sett kunne man nok både bli forkjølet og få blærekatarr hvis man laget engler med armer og bein i våtsnøen eller ble klissbløt på annen måte, men det var vel heller ikke mer. Snøen var ikke farligere enn det.

I våre dager, da ingen lenger tror snøen er farlig, venter vi bare på at den skal legge seg. Og så kjører vi våre barn til slalåm- og utforbakkene på Geilo, på Norefjell og i Hemsedal. Noen av barna kan så besøkes et par dager senere på Ringerike Sykehus, der de ligger med avrevne korsbånd, brukne lårben osv.

Bestemødre har fortsatt bekymringer når snøen kommer.

Litteratur:
1.

Larsen Ø. Den første snøen. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 3477 – 8.

2.

Larsen Ø. Forsiktig i fjellet! Tidsskr Nor Lægeforen 1993;113: 427.

xxxxx_075_02_c.jpg

Tidsskr Nor Lægeforen 1993;113:551.

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no