Content:

 

Hvorfor er natur pent?

xxxxx_080_01_c.jpg

Tja, si det.

En gang jeg bladde i bøker i en bokhandel, kom jeg over en amerikansk reisehåndbok for ryggsekkreisende. Der stod det at når man kommer til Oslo, skulle man være forsiktig. For hvis personen i romformidlingen på Østbanen sa at et sted lå veldig fint til, så kunne man være sikker på at det lå langt ute i skogen.

Men vi nordmenn synes som regel at natur er pent. For eksempel skulle motivet på forsidebildet gjengi et eksempel på omtrent det vi mener med vakker natur. Bildet er tatt en sommerdag ved oppstigningen til Rasletind i Jotunheimen, og det er Leirungsdalen vi ser i bakgrunnen. I det minste for meg, og for mange med meg, gir en naturopplevelse som denne varig glede.

Naturen er ikke bare pen, den gir en positiv verdi, har i seg selv en positiv verdi.

Bruker vi ordet verdi, er vi straks over i stormfullt farvann. Da er det snakk om verdier som står overfor hverandre, mot hverandre. Så lenge det dreier seg om kulturelt ulike syn om smak og behag, gjør dette ikke så mye. Vil de amerikanske ryggsekk-ungdommene heller overnatte i Oslo sentrum enn et sted med utsikt over skog og blåner, så gjerne det.

Men det er når naturens egenverdi settes opp mot andre interesser, spesielt de økonomiske at konfliktene, de bitre motsetningene oppstår. Vet vi nok om dynamikken i dette?

Bredo Berntsen (1937-) er magister i statsvitenskap og universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo. Hans navn har ofte vært fremme i naturverndebatten. I 1977 gav han ut en Naturvernets historie i Norge (1) som nå er kommet i ny skikkelse (2). Den nye boken har fått tittelen Grønne linjer, og den går på en oversiktlig og grei måte gjennom de viktigste konfliktene om naturen som verdi har ført til i Norge. Den viser kanskje spesielt hvor tidsbestemt og konjunkturbestemt vår holdning overfor naturen er.

Den første forutsetning for å tenke på naturen som verdi, er imidlertid at man liker den, trives i den.

Det kan man ikke unngå å gjøre i skråningene opp mot Rasletind.

Litteratur:
1.

Berntsen B. Naturvernets historie i Norge. Oslo: Grøndahl, 1977.

2.

Berntsen B. Grønne linjer. Natur og miljøvernets historie i Norge. Oslo: Grøndahl Dreyer, 1994.

Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 3085.

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no