Content:

 

Velg sport!

xxxxx_084_01_c.jpg

Synet av en seilbåt som har tatt kvelden i en stille uthavn, og av menneskene om bord som roer seg ned etter en spennende dag med kryss og lens og slør, kan gi grunn til å reflektere over folks valg av idrettslige aktiviteter, og over den gleden man kan ha av de mange mulige former som finnes.

Jeg vil her og nå slå et slag for seilsport, men kanskje på et litt annet grunnlag enn andre vil gjøre.

Mitt utgangspunkt er en liten scene jeg overvar for mange år siden, mens jeg ennå var ung. Nær stedet vi holdt til om sommeren lå det en nydelig seilbåt. En smekker farkost av klassisk fasong, en knarr, tror jeg det må ha vært.

Den lå altså der. Den var aldri ute på sjøen, men den lå der og lyste med sin velstelthet.

En dag kom et eldre par ned til båten. Stavrende og gebrekkelige var de, med hvite sommerhatter og nistekurv. De gikk om bord, satt der en stund, nøt sin kaffe og sine smørbrød. Så gikk de i land igjen. Langsomt forsvant de oppover veien.

Vi unge som så dette, humret litt. Jeg humrer ikke nå. Nå er jeg blitt eldre og skjønner mer.

Seilsport kan du drive med omtrent uansett alder og helsetilstand. Selv om du har nådd støvets år, artrosene gnager i hofter og knær, anginaen røsker i brystet ved kroppslig utskeielser, selv da kan du ha dager med fart og fres på sjøen. Har du sansen for å konkurrere, å komme fortest frem, å vise hvem som er eldst, kan det godt hende at du slår jyplingen som bakser med sine fall og rev, simpelthen på grunnlag av din teft og erfaring. Det tilfredsstiller

Og når det ikke lenger er tilrådelig å kaste loss, kan du ha glede av seilbåten likevel.

På topp i sport er du som oftest når du er ung og sprek. Siden blir enhver treningsøkt et møte med ditt eget forfall. Akk, ja.

Hvorfor da ikke heller velge en aktivitet der du kan utvikle deg hele tiden? Og likevel få de fysiske utfordringene du ønsker deg og har forutsetninger for. Det finnes flere slike sportsgrener, men jeg vil hevde at en av dem er seiling.

Seiling har dessuten en viktig sosial dimensjon. Det familiemannskap som kan trives sammen på en lengre seiltur under trange forhold, klarer seg sikkert ellers i livet også. Seiling er sosial trening.

Med en båt ser du for øvrig vår geografi fra en annen side enn de fleste gjør ellers. Ettersom bosetningen langs kysten oftest tok form den gangen sjøen var bindeleddet og skogen sperret mellom bygdene, forstår du liksom landet bedre. Seiling kan gi et snev av oppdagelsesreise.

Er seiling en snobbesport?

Visst er det en del myter angående seileres iboende dekadanse. Visst er det også en del jål knyttet til seiling i visse kretser. Men det kan man bare holde seg unna.

Det er fortsatt god plass på sjøen.

Én myte bør imidlertid avlives med en gang. Seiling er ikke dyrt. En god båt har du, med moderat vedlikehold, omtrent hele livet.

Kanskje er det da du – eller kanskje jeg – som en dag stavrer ned til brygga med nistekurven for å minnes. For husk – å oppleve er ikke bestandig å oppleve noe nytt, det kan like gjerne være å gjenoppleve.

God tur og god bør!

Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2041.

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no