Content:

 

Feriens fristelser

xxxxx_087_01_c.jpg

I ferien er så mangt annerledes.

Vekk fra det daglige – og friheten er større. Hverdagens bånd er borte. Det er tid for å tenke mer på seg selv. For å tenke på hva man egentlig har lyst til.

For eksempel utenfor gjerdet.

Ferien er også en tid for besinnelse. En tid for å leke med tanker, veie for og imot: skal, skal ikke.

Og ende med et skal ikke.

Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2449.

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no