Content:

 

Kjærlighet og hat

xxxxx_173_01_c.jpg

Vold.

Seksualitet.

Nesten hver dag minner mediene oss om at disse to sidene av menneskers liv og atferd later til å henge nøye sammen.

Er det også blitt mer seksualisert vold enn før? Kanskje er det slik at vi hører mer om sammenhengen nå for tiden. Fortidens tabuer omfattet sannsynligvis også dette.

Gustav Vigeland (1869 – 1943) (1) laget i 1921 en liten gipsfigur, bare 32,5 x 18,5 x 10 cm stor, med tittelen Mann og kvinne, som forsidebildet viser. Se hvordan skulpturen dirrer av sensualitet, samtidig som mannshendene i blind affekt klemmer til om kvinnens hals.

Mellom kjærtegn og kvelertak er avstanden kort.

Litteratur
1.

Wikborg T. red. Eros i Gustav Vigelands kunst. Oslo: Grøndahl Dreyer, 1996.

Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 183.

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no