Content:

 

 

Eyr - portrett av et tidsskrift. Supplement 17 / 2015

Magne Nylenna og Øivind Larsen

Forord

Vi som har skrevet denne boka, deler interessen for samfunnsmedisin, norsk medisinsk historie og vitenskapelige tidsskrifter. Nar vi begge i tillegg har faglig tilhold i Frederik Holsts hus ved... Les mer »

 

1 Hvorfor en bok om Eyr?

Finnes det en medisin og en legerolle som er spesielt norsk? Forfatterne av denne boka har vært opptatt av dette spørsmålet (1–3). Les mer »

 

2 Medisinske tidsskrifter

Gjennom flere hundre år var studieturer og personlig korrespondanse den eneste form for faglig kommunikasjon mellom leger. Med renessansen kom trykkekunsten og muligheten for å utgi... Les mer »

 

3 Norge og legene i 1820- og 1830-årene

«Demringstid og demringsstrid» kalte historikeren Anne Lise Seip (f. 1933) innledningskapitlet i sitt bind av Aschehougs Norgeshistorie i 1997 (47). Riktignok var hennes hovedanliggende... Les mer »

 

4 Redaktørene Skjelderup og Holst

Vi vet ikke hvem som tok initiativet til tidsskriftet Eyr. Vi har i det hele tatt lite eller ingen bevart dokumentasjon fra samtiden om hvordan Eyr ble dannet og drevet. Det er heller ingen... Les mer »

 

5 Et norsk medisinsk tidsskrift etableres

At det ble etablert et eget norsk, medisinsk tidsskrift allerede i 1826 i et land med bare 120 leger, en ganske fersk legeutdanning og en svak og dårlig utbygget helsetjeneste, er imponerende.... Les mer »

 

6 Eyr – år for år

«Det har altid forekommet mig, som om man i at beskrive Fosterets Blodsystem ei har været heldig i at vælge saadanne Udtryk, der hos den Uinviede kunne opvække... Les mer »

 

7 I koleraens tid

I Eyr, sjette årgang, året 1831, side 246, opptrådte et nytt tema som etter hvert skulle komme til å oppta atskillig spalteplass, en sykdom man hørte om fra... Les mer »

 

8 Kasuistikkene

Grunnlaget for den kliniske, medisinske litteratur er kasuistikken, skrev i 1922 den tidligere redaktøren av JAMA, The Journal of the American Medical Association, George H. Simmons... Les mer »

 

9 Responsa medica – medisinsk basalkunnskap på liv og død

Fra det første heftet i 1826 og fram til første hefte for 1832 inneholder Eyr artikler med tittelen responsa medica. Dette ser for den uinnviede leser ut som rettsmedisinske... Les mer »

 

10 Medisinalberetninger og sykehusstatistikk

Oversikter over helsetilstand og sykdomsforhold rundt i landet var sterkt ønsket i Eyr. Det framkom blant annet i redaktørenes kommentarer til artikkelen «Om de mest herskende... Les mer »

 

11 Mot en ny tid?

La oss vende tilbake til innledningens hypotese om at tidsskriftet Eyr og redaktørene som sto bak hadde en helt spesiell betydning for å utvikle en nasjonal medisin og en nasjonal... Les mer »

 

13 Register

17. mai-feiring 37 Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no